* با توجه به گستردگی سایزبندی کشورهای مختلف، لطفا فقط طبق راهنمای سایزبندی سایت، محصولتان را انتخاب کنید *

راهنمای سایزبندی لباس ورزشی ورزشاپ

تمام محصولات بر اساس این راهنما تست شده و همراه با میزان کشسانی سایزگذاری شده اند