آموزش تاکتیک تیمی در فوتبال
تاکتیک تیمی فوتبال

آموزش تاکتیک تیمی در فوتبال

تاکتیک تیمی فوتبال یکی از ارکان بسیار مهم برای تیم های بزرگ و حرفه ای است. اگر تیمی حرفه ای دارید یا بازیکن تیم بزرگی هستید، حتما باید این اصل بسیار مهم را فرا بگیرید. نا گفته نماند که در مرحله اول شما باید تاکتیک فردی و مهارت های خود را افزایش دهید و سپس تاکتیک های گروهی در فوتبال را آموزش ببینید. در این مقاله هر آنچه در مورد این اصل گروهی و تیمی وجود دارد را به شما آموزش خواهیم داد.

 

انواع تاکتیک تیمی فوتبال

انواع تاکتیک های فوتبال

تاکتیک های فوتبال در سه سطح طبقه بندی می‌شوند: فردی، کوچک گروه و بزرگ گروه یا تیمی.

تاکتیک‌های فردی شامل اصول حمله و دفاع است که در موقعیت‌های یک در مقابل یک به کار می‌رود. تاکتیک‌های کوچک گروه بازی‌های ترکیبی سه یا چهار نفره را شامل می‌شود. تاکتیک‌های بزرگ گروه که تاکتیک‌ تیمی فوتبال نیز نامیده می‌شود بازیکنان تیم را به عنوان یک مجموعه در نظر می‌گیرد.

 

هدف تاکتیک تیمی فوتبال

هدف نهایی تاکتیک های گروهی در فوتبال (7 در مقابل 5 ، 9 درمقابل 6 و مانند این ها) این است که نشان دهد ارزش مجموعه تیم چیزی فراتر از جمع ارزش فردی تک‌تک بازیکنان است. با اين تفاصیل، بازیکنان باید مسولیت خود را به عنوان اولین، دومین و سومین مدافع بشناسند و نقش خود را در سیستم دفاع تیمی بدانند. همچنین آن ها باید نقش خود را به عنوان اولین، دومین (حمایت کننده) و سومین مهاجم تیم به خوبی درک کنند.

 

تاکتیک های گروهی در فوتبال

گروهی از بازیکنان با استعداد لزوما یک تیم منسجم را نمی سازد

گام بعدی در فرایند تیم‌سازی؛ هماهنگی این استراتژی ها با نقشه کلی تیم در دفاع و حمله است. تجربه سالیان مربیگری نشان داده است که یک گروه از بازیکنان با استعداد لزوما یک تیم منسجم را نمی‌سازد (مانند تیم پاری سن ژرمن). بازی تیمی موثر نیازمند همکاری سازماندهی شده و نظام‌مند اعضای تیم با یکدیگر است. بازیکنان باید از نظر جسمانی آماده بوده با تعهد و عزم راسخ بازی کنند و فراتر از همه‌ی این ها، بازیکنان باید نقش های خاص خود را در حمله و دفاع تیمی عهده‌دار شوند.

تاکتیک تیمی فوتبال می‌تواند چنین قابلیت هایی را پرورش دهد زیرا بازیکنان را مجبور می‌کند تا بهترین گزینه را (مثلا پاس بدهد، دریبل بزند، تکل بزند و یا در بازی تاخیر ایجاد کند) از میان گزینه‌های متعدد انتخاب کند.

 

تاکتیک های گروهی در فوتبال = هدف مشترک کوشش های فردی بازیکنان

تاکتیک‌های تیمی، کوشش های فردی 11 بازیکن که یک تیم فوتبال را تشکیل می‌دهند به سمت یک هدف مشترک هدایت می‌کند. بازیکنان می‌توانند توانایی خود را با هم تیمی هایشان ترکیب کنند. آن ها باید فهم روشن و واضحی، هنگامی که توپ در اختیار حریف است برای دفاع کردن و همچنین درک مشخصی از هنگامی که مالک توپ هستند برای حمله کردن داشته باشند. تمرین هایی که در ادامه این مقاله آورده شده می‌تواند کمک قابل توجهی در این راستا باشد.

فهم کامل این مطلب بسیار مهم است که بازی فوتبال فقط در مورد چیدمان و سیستم بازیکنان در زمین نیست. بلکه فوتبال درباره قدرت‌ها، ضعف‌ها، شخصیت و ویژگی‌های بازیکنان است. آن ها باید بدانند همکاری با یکدیگر به عنوان یک مجموعه و کلیت هماهنگ، فراتر از جمع ساده توانایی‌های انفرادی تک تک آن هاست.

 

چیدمان جادویی وجود ندارد

چیدمان و سیستم جادویی وجود ندارد!

هیچ چیدمان و سیستم جادویی وجود ندارد که ناگهان یک بازیکن معمولی را به یک بازیکن بزرگ و یک تیم ضعیف را به یک تیم مقتدر و پیروز تبدیل کند. بنابراین هر چند سیستم بازی ساختار تیم را شکل داده و زیربنای تاکتیک تیمی فوتبال را بنا می‌کند اما نباید به مساله اصلی تبدیل شود.

بازی تیمی موفقیت آمیز با توانایی پیش بینی موقعیت های مختلف بازی مرتبط است. در واقع تصمیم‌های اشتباه منجر به گل خوردن تیم شده و تصمیم‌های صحیح به موفقیت فردی بازیکنان و درنهایت کل تیم می انجامد.

 

تمرین حفظ توپ 6 در مقابل 4

تمرین حفظ توپ 6 در مقابل 4

زمان تمرین: 20 دقیقه

تعداد بازیکنان: 14 نفر

اهداف: حفظ مالکیت توپ، تمرین دفاع گروهی

سازماندهی: یک زمین (20 در 30) متری مشخص کنید. تیمی با 6 مدافع و تیم دیگر را با 4 مهاجم سازماندهی کنید. ۴ بازیکن بی طرف را هم که همیشه به تیم مدافع می پیوندند مشخص کنید. مدافعان و مهاجمان داخل زمین مستقر شده و بازیکنان بی طرف هم در اطراف زمین، هر یک روی یکی از خطوط کناری زمین می ایستند و تیم شش نفره مدافعان توپ را در اختیار دارند. یک مربی هم با تعداد زیادی توپ در بیرون زمین می‌ایستد.

روش اجرا: تیم مدافع سعی می‌کند تا با حفظ توپ آن را از دسترس مهاجمان دور نگه دارد. مدافعان اجازه ندارند که برای دریافت پاس بیشتر از سه ضربه به توپ بزنند و می‌توانند با بازیکنان بی‌طرف کنار زمین هم پاس کاری کنند. بازیکنان بی‌طرف می‌توانند در امتداد خطوط کناری زمین حرکت کنند و نباید بیشتراز دو ضربه به توپ بزنند. آن ها فقط باید توپ را به مدافعان داخل زمین برگردانند. هنگامی که یک مهاجم توپ را تصاحب کند، تیم مهاجم می‌کوشد که تا به حفظ مالکیت توپ بپردازد.

در این تمرین تاکتیک تیمی فوتبال، چون تیم مهاجم تعداد کمتری بازیکن دارد محدودیتی در تماس و ضربه به توپ ندارد و آن ها می‌توانند در صورت لزوم هر کاری (پاس، دریبل، حفاظت از توپ و مانند این ها) برای جلوگیری از دسترسی مدافعان به توپ انجام دهند. اگرچه مهاجمان اجازه ندارند تا به بازیکنان بی‌طرف بیرون زمین پاس بدهند. اگر توپ به خارج از زمین برود مربی بلافاصله توپ دیگری را به داخل زمین می‌فرستد. پس از هر 5 دقیقه بازیکنان بی‌طرف جای خودشان را با مهاجمان عوض می‌کنند.

امتیازدهی: تیم مدافع برای دادن 6 پاس متوالی و یا بیشتر بدون لو دادن 1 امتیاز می‌گیرد. مهاجمان هم در صورتی که 30 ثانیه یا بیشتر مالکیت توپ را حفظ کنند 1 امتیاز می گیرند.

نکات تمرین: روی فشار، پوشش و تعادل در دفاع تاکید کرده و هنگام حمله نیز روی مهارت‌های حفظ توپ انفرادی تمرکز کنید.